Regioncentrets verksamhet  »  Regioncentrets historia  »  Kontakt


Österbottens regioncenter

Migrationsinstitutets regioncenter i Österbotten inledde sin verksamhet år 1994. År 2011 flyttade regioncentret till nya utrymmen i Seinäjoki centrum.

Regioncentrets centrala uppgifter är att insamla och bevara material som rör migration och etnicitet inom regionen och idka publiceringsverksamhet. Regioncentret har ett forskningsbibliotek och erbjuder informationstjänster, hjälper t.ex. till med att söka uppgifter ur Emigrantregistret. På beställning anordnar regioncentret också utbidlning, föreläsningar och annat program med temat migration. Regioncentret både dokumenterar och forskar om historiska och nutuda flyttningsrörelser och strävar att med hjälp av forskning att utreda kommande trender och brytningsskeden.

Regioncentret samlar in litterärt och audiovisuellt material. Memoarer och intervjuer kan vara i bägge formerna. Materialet införlivas i samlingarna och står avgiftsfritt till förfogande för forskning. Museiföremål överlåts till Suomen siirtolaisuusmuseo, det finska emigrantmuseet. 

Regioncentret leds av regionchefen. Centret har administrativ personal och projektforskare och andra tillfälligt anställda. 

Regioncentrets basfinansiering beviljas av undervisnings- och kulturministeriet, Seinäjoki stad och Seinäjoen seudun yhteistyötoimikunta. Samarbetspartners är organisationer inom området som är intresserade av migration, samt Suomen Siirtolaisuusmuseo, delegationen som 1996 grundats till stöd för regioncentret. I delegationen ingår representanter för bl.a. regionkommunerna i hela Österbotten samt landskapsförbunden. Regioncentrets verksamhets stöds också av en styrelse bestående av representanter för Peräseinäjoki kommun och de österbottniska landskapsförbunden. Administrativt lyder regioncentret under Migrationsinstitutet. 

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp