Olavi Hartonen

Migration I Finland och Europa. Handbok för lärare.

 

Migrationsinstitutet har tidigare publicerat ett finskspråkigt undervisningspaket om migration för lärarhandledning. Nu har detta undervisningspaket översatts till svenska, uppdaterats och kompletterats med finlandssvenska särdrag. Undervisningspaketet har finansierats av Utbildningsstyrelsens svenska enhet.

Hela paketet kan laddas ner på följande länk:

http://www.migrationinstitute.fi/sv/informationstjanster/laropaket

Prenumerera på RSS - Olavi Hartonen

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp