Krister Björklund

Migration I Finland och Europa. Handbok för lärare.

 

Migrationsinstitutet har tidigare publicerat ett finskspråkigt undervisningspaket om migration för lärarhandledning. Nu har detta undervisningspaket översatts till svenska, uppdaterats och kompletterats med finlandssvenska särdrag. Undervisningspaketet har finansierats av Utbildningsstyrelsens svenska enhet.

Hela paketet kan laddas ner på följande länk:

http://www.migrationinstitute.fi/sv/informationstjanster/laropaket

Unaccompanied refugee minors in Finland – Challenges and good practices in a Nordic context

The number of unaccompanied or separated refugee children is on the rise worldwide. Almost 13,000 asylum applications were submitted by unaccompanied minors in the EU-countries in 2013. Finland received less than 200 applications, while 3850 applications were submitted in Sweden. Most of the unaccompanied minors come from Afghanistan, Iraq, Syria, Eritrea, Somalia and other African countries.

Työtä sydämellä.

Juhlakirja. 4-väripainatus, kovakantinen, runsaasti kuvitettu.

Lisätietoa.

Sidor

Prenumerera på RSS - Krister Björklund

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp