Informationstjänster  »  Bibliotek  »  Statistik  »  Föredrag och artiklar  »  Info  »  Länkar


Läropaket

Undervisningspaketet "Migration i Finland och Europa"

En handbok och annat undervisningsmaterial för lärare

Migrationsinstitutet har tidigare publicerat ett finskspråkigt undervisningspaket om migration för lärarhandledning. Nu har detta undervisningspaket översatts till svenska, uppdaterats och kompletterats med finlandssvenska särdrag. Undervisningspaketet har finansierats av Utbildningsstyrelsens svenska enhet.

Hela paketet kan laddas ner på följande länkar:

Paketet innehåller en publikation om migrationen i Finland och Europa och fyra powerpoint-presentationer.

I den nya läroplanen som nu tas i bruk betonas i flera avseenden vikten av attitydfostran och beaktande av kulturell mångfald i skolorna runtom i Finland. De nya finländare som anlänt till vårt land bör kunna integreras på bästa tänkbara sätt till det finländska samhället. Här har skolorna en oerhört viktig uppgift i integreringsprocessen.

Migrationsinstitutets svenskspråkiga enhet, Centret för Svenskfinland bedriver forskning och dokumentation om emigration, invandring och inre flyttningsrörelser i Svenskfinland.

Kontaktperson för projektet:


  Läropaket på finska

  Opintoaineistot yläkoulujen ja lukioiden opettajille


Opintoaineisto sisältää 72-sivuisen opettajan oppaan, maahanmuuttoon liittyvän lautapelin ja kolme aihetta käsittelevää powerpoint-esitystä sekä erilaista oheisaineistoa. Painettu opettajan opas ja lautapeli on postitettu 1 000 yläkouluun ja lukioon. Niiden digitaaliset versiot ja muu aineisto on ladattavissa alla olevilla linkeillä.

Opintopaketti

Oheisaineistoa


Kalle-vaari Amerikassa -opetuspaketti

Kalle-vaari Amerikassa on esikoululaisille ja alakoululaisille tarkoitettu opetusmateriaali (noin 6-10 v.).

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp