Informationstjänster  »  Statistik  »  Föredrag och artiklar  »  Läropaket  »  Info  »  Länkar


Biblioteket

  • Öppet vardagar (må-fre) kl. 9.00-15.00.
  • Kontaktuppgifter: Katri Kanervo

Migrationsinstitutets bibliotek omfattar över 10 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Bibliotekets samlingar omfattar också tidningar som utlandsfinländare runtom i världen publicerar, tidskrifter om migration och flyttningsrörelser samt en stor mängd småtryck. Också skönlitteratur författad av finländare utomlands och släktforskningspublikationer ingår i samlingarna. En allt större del av det nya materialet handlar om invandring.

Utlåning

Migrationsinstitutets vetenskapliga bibliotek är öppet för alla. Det mesta kan lånas hem, med undantag av tidningar och tidskrifter, statistik och sällsynta eller ömtåliga böcker. I specialfall avför personalen om materialet ges som hemlån. Lånetiden är 28 dygn och lånen kan förnyas per telefon eller epost. Material som inte lånas hem kan användas i bibliotekets utrymmen. 

Fjärrlån

Migrationsinstitutets bibliotek förmedlar fjärrlån till privatpersoner eller bibliotek. Beställningen görs i University of Turku bibliotek.

Kopieringstjänst

Biblioteket tillhandahåller kopior ur beståndet inom ramen för lagen om upphovsrätt. Kopiorna kan fås i pappersform eller gratis per e-post.

Prislista

  • Kopior A4 0,25 € st och A3 0,60 € st + eventuella postavgifter

Räkningen kommer med försändelsen. Försvunnet eller skadat material skall ersättas antingen med motsvarande eller i pengar

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp