Bibliotek  »  Statistik  »  Föredrag och artiklar  »  Läropaket   »  Info  »  Länkar


Informationstjänster

Migrationsinstitutets främsta uppgift är att samla, producera och förmedla information inom sitt verksamhetsområde. Denna website är en central del av informationsförmedlingen. Här finns publikationer, artiklar, statistik, fotografier och annat material som har att göra med migration och etniska frågor. Här kan du beställa våra tryckta publikationer och söka litteratur i vårt bibliotek. Du kan också göra sökningar i emigrantregistret. Om du inte hittar det du söker, kan du alltid fråga personalen om råd. 

Experter


© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp