Släktforskning  »  Guider  »  Vanliga frågor  »  Info  »  Länkar


Emigrantregistret

Emigrantregistret som grundades 1989 betjänar både finska släktforskare och emigrantättlingar som söker sina rötter. OBS! Emigrantregistret fortfarande ligger på vår gamla hemsida. Länkarna nedan leder dit.

Det går att gratis söka namn i Migrationsinstitutets emigrantregister. För att se övriga uppgifter måste du registrera dig som användare och betala en avgift på 20 euro för ett år. Betalningen sker via vår nätbutik.


Vad innefattar användningsavgifter?

Migrationsinstitutets databas omfattade i början av år 2014 sammanlagt 800 000 poster. De centrala databaserna är länsstyrelsernas och magistraternas passförteckningar, Finska Ångfartygsaktiebolagets passagerarförteckningar och utrikesministeriets material om utomlands avlidna finländare. Betald användaravgift ger rätt att i ett års tid obegränsat söka i Migrationsinstitutets följande databaser:

  • passagerarförteckningen (318 000 poster)
  • passförteckningen (268 000 poster)
  • referensdatabasen (19 000 poster)
  • Finländare i Australien -databasen (3 800 poster)
  • Finländare i Nya Zeeland -databasen (1100 poster)
  • Offren för de sovjetiska utrensningarna 1930-1950 (8 000+ poster)
  • Svedjefinnarna i Sverige under 1500- och 1600-talen (1 500 poster)

OBS! I avgiften ingår också hjälp med sökningen. Däremot ingår inte sökning gjord av släktforskare eller någon annan av institutets personal. En sökning i Migrationsinstitutets alla databaser som utförs på beställning kostar 30-60 euro beroende på tid och materialets omfång. Sådan sökning debiteras separat.

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp