Emigrantregister  »  Guider  »  Vanliga frågor  »  Info  »  Länkar


Släktforskning

Migrationsinstitutets samlingar omfattar stora mängder personinformation, som hjälper släktforskare att spåra släktingar som emigrerat och skaffa information om deras öden. Materialet betjänar ocksä emigrantättlingar som söker sina rötter. 

Till släktforskarnas förfogande står brevsamlingar, fotografier, mikrofilmer och olika dokument. I institutets bibliotek finns emigratföreningars och organisationers matriklar, lokalhistoria och tidningar och tidskrifter utgivna av finländare utomlands. Dessutom finns en stor mängd publikationer gjorda av släktforskare och annan litteratur inom området.

Emigrantregistret

Migrationsinstitutet bistår släktforskare också genom att upprätthålla Emiigrantregistret, som omfattar information om hundratals tusen emigrerade finländare. Registret finns också tillgängligt på internet.

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp