Forskningsprojekt  »  Info  »  Länkar


Forskning

Migrationsinstitutet bedriver forskning om migration och etnicitet och strävar till att förbättra forskningsförutsättningar samt främja samarbete inom området. Institutet anordnar seminarier och kongresser, där forskare kan träffas och höra om det nyaste inom forskningsområdet. Årligen arrangeras nationella och internationella forskarseminarier och andra seminarier enligt behov. Migrationssymposiet, med flyttningsrörelser inom Finland som tema har ordnats i Åbo sedan 1975 med fem års intervaller. 

Migrationsinstitutets forskning har skiftat fokus från emigration från Finland till aktuella teman då utvandringen förbyttes i invandring. Invandringsfrågor har tagit en central plats i nyare forskning, t.ex. Etnobarometern om attityder till invandring, invandrare på arbetsmarknaden, mångkulturella äktenskap, invandrarnas flyttning inom landet mm. 

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp