Bakgrund och uppgifter  »  Administration  »  Österbottens regioncenter


Migrationsinstitutets stipendier

Avkastningen från Migrationsinstitutets stipendiefonder används till att stöda forskning om finsk migration samt dokumentation. Sökning av stipendier är öppet årligen i februari.

Kaarle Hjalmar Lehtinens fond

Amerikafinländaren Kaarle Hjalmar Lehtinen donerade 100 000 dollar i december 1982 till Migrationsinstitutet och en fond grundades under hans namn. Ändamålet med fonden är att stöda finsk emigrationsforskning, särskilt till Nordamerika, samt dokumentations-, forsknings-, publicerings. och utställningsverksamhet och internationellt samarbete.  

Niilo och Helen Alhos fond

Byggnadsentreprenör Niilo S. Alho och hans fru Helen M. Alho, som är bosatta i Florida, donerade i augusti 1996 112 500 dollar till Migrationsinstitutet och en fond grundades under deras namn. Ändamålet med fonden är att med stipendier och på annat sätt stöda migrationsforskning, dokumentation, publikantions- och utställningsverksamhet samt internationellt samarbete.

Andra fonder

  • Olavi Koivukangas fond
  • Kirsti och John O. Virtanens fond

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp