Siirtolaisuusinstituutti (Migrationsinstitutet) är ett nationellt institut som finansieras huvudsakligen av undervisnings- och kulturministeriet.Projektanslag skaffas också från andra finansieringskällor. Stiftelsen som driver institutet består av representanter från undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministerieit, social och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringslivsministeriet samt utrikesministeriet. Dessutom hör nästan alla finländska universitet till stiftelsen samt ett stort antal samfund intresserade av migration. Inalles har stiftelsen 32 bakgrundsorganisationer.

Strategi: Migrationsinstitutet uppgör en strategiplan vart femte år. När planen har godkänts av styrelsen kan du ladda ner den här

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp