Arkiv  »  Arkivanvisningar  »  Arkivmaterial  »  Bildgalleri  »  Donationer  »  Länkar


Utställningar

Migrationsinstitutet sprider information om flyttningsrörelser också med utställningar. Traditionella panel- och föremålsutställningar har sedan 1970-talet beskrivit emigrationen till Nordamerika, Sverige och Australien. Andra teman har varit bl.a. krigsbarnen, emigrantidrottaren Ville Ritola, Titanic och släktforskning om emigration. Utställningar har också publicerats på internet.

  • Utställningarna kan beses vardagar 9.00–16.00. Fritt inträde.


Suuri Amerikan siirtolaisuus

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp