Sisua ja mañanaa. Suomalaiset Espanjan Aurinkorannikolla.

Kirjoittaja: 
Julkaisuvuosi: 
2014
Hinta: 
25.00€

Sisua ja mañanaa -teos kuvaa useista näkökulmista Espanjan Aurinkorannikolla asuvien suomalaisten elämää. Miten he elävät ja miten he ovat kokeneet erilaisten kulttuurien vaikutukset? Monet suomalaiset ovat asuneet Aurinkorannikolla jo pitkään, jolloin omaa perhekuntaa on Espanjaan ehtinyt kertyä jopa useita sukupolvia. Joillekin muutto on uusi kokemus.

Laaja tutkimus valottaa myös Aurinkorannikolla asuvien suomalaisnuorten, työikäisten ja ikäihmisten elinympäristön muutoksia sekä espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumisen vaiheita. Tutkimus toteutettiin Euroopan talouskriisin aikana, joten myös sen vaikutuksia suomalaisten elämään arvioitiin. Espanjan Aurinkorannikon suomalaisten kokemukset ja kommentit ovat osittain yllättäviä sekä kansainvälistymistä kuvaavia.

ISBN 978-952-5889-68-0 (painettu)
ISBN 978-952-5889-69-7 (PDF)
ISSN 0356-9659
Tutkimuksia – n:o 47

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös