Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina

Julkaisuvuosi: 
2014

 

Ajankohtaista tietoa monikulttuurisista avioliitoista Suomessa ja maailmalla!

Siirtolaisuusinstituutti on järjestänyt vuodesta 2003 lähtien Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina -seminaarin yhteistyössä Ulkosuomalaisparlamentin ja eri vuosina muiden yhteistyötahojen kanssa. Vuoden 2012 neljännen seminaarin yhteistyötahona toimi Väestöliitto. Esitelmöijinä olivat alan asiantuntijat.

Monikulttuuriset avioliitot ovat määrällisesti lisääntyvää todellisuutta maassamme ja ulkomailla. Kansainvälinen muuttoliike, nopeasti kehittyvä teknologia ja matkailu ovat eräitä globalisaation näkyviä merkkejä. Eri tavoin kasvava kulttuurien välinen kommunikointi lisää myös monikulttuuristen avioliittojen määrää – yksilöt kohtaavat toisiansa eri ympäristöissä yhä laajemmin. Monikulttuuriset avioliitot rakentavat siltoja myös eri kulttuurien välille. Kirja antaa ajankohtaista tietoa eri näkökulmista tästä keskeisestä kansainvälistymisen ilmenemismuodosta.

Pdf-versio ladattavissa tästä.

ISBN 978-952-5889-66-6 (painettu)
ISBN 978-952-5889-67-3 (PDF)
ISSN 0356-9659

Sisällys

Esipuhe

Valtiovallan tervehdys Marjo Anttoora

Monikulttuurisiin avioliittoihin liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia ulottuvuuksia Elli Heikkilä

"The heart has its reasons that reason does not know" - Really? Exploring migration decision-making using the biographical approach Alexandra Stam

Hymyn takana - thaimaalaiset maahanmuuttajat ja suomalais-thaimaalaiset avioliitot Milla Lumio

"Myö eletään semmosta välimuotoa" - Ylirajaista perhe-elämää suomalaisten ja amerikkalaisten välisissä liitoissa Suomessa ja Yhdysvalloissa Johanna Leinonen

Monikulttuurinen avioliitto työn vuoksi muuttavien suomalaisperheiden lisämausteena Anu Warinowski

Millaiset suomalaiset solmivat kaksikulttuurisia avioliittoja? Minna Säävälä ja Anneli Miettinen

Onko puolison kulttuuritaustalla väliä? Suomen kurdien puolisovalinnat tilastojen valossa Anne Häkkinen

Maahanmuuttajan puolisona Suomessa - Kestävien monikulttuuristen avioliittojen tutkimisen karikot ja anti Jaana Anglé

Kulttuurinen identiteetti ja elämänkaari Päivi Oksi-Walter

Suomalaisten miesten pitkäkestoiset kaksikulttuuriset parisuhteet - haasteita ja voimavaroja Hannu Sirkkilä

Kaukaa ei voi halata!  Etämummon kokemuksia Brita Jokinen-Morris

Kirjoittajien esittely

Seminaariohjelma

Seminaariin ilmoittautuneet

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös