Halaten – Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen

 

EuCo-funded by the European Union

HALATEN - haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen

Turun ammattikorkeakoulun ja Siirtolaisuusinstituutin yhdessä toteuttamassa hankkeessa tutkitaan, miten yksintulleet alaikäiset, nyt jo aikuistuneet nuoret, ovat kokemuksistaan selviytyneet, ja millaista heidän elämänsä on ollut Turun seudulla sen jälkeen, kun he ovat saaneet oleskeluluvan ja muuttaneet pois vastaanottokeskuksesta omaan asuntoonsa. Miten nämä nuoret ovat pärjänneet esimerkiksi opiskelussaan ja työmarkkinoilla? Ovatko he jo perustaneet perheen, ja onko heillä ystäviä ja harrastuksia? Millainen ylipäätään on heidän sosiaalinen pääomansa? Miten ovat pärjänneet erityisesti yksin jääneet nuoret, joilla ei myöhemminkään ole vanhempia Suomessa? Onko heillä kontakteja muihin sukulaisiin tai muita läheisiä ihmisiä Suomessa?

Tutkimuksessa haastatellaan yhteensä 15 Turun seudulla asuvaa nuorta, jotka ovat asuneet maassamme jo useamman vuoden ajan. Lisäksi tehdään asiantuntijahaastatteluja. Tarkoituksena on vertailla eri lähtömaista olevia ja kokemuksiltaan erilaisia nuoria, ja selvittää, onko heidän myöhemmissä kokemuksissaan ja yhteiskuntaamme sopeutumisessaan eroja. Eri kunnissa nuorten jälkihuolto ja tukitoimet eroavat jossain määrin toisistaan. Ilmeneekö eri paikoissa asuvien nuorten välillä eroja esimerkiksi Suomeen sopeutumisessa ja viihtymisessä. Haastateltavat nuoret saadaan heidän entisten asuinyksiköidensä kontaktien avulla. Hanke saa ulkopuolista rahoitusta sisäasianministeriön kansallisesti hallinnoimasta Euroopan pakolaisrahastosta. Projekti on alkanut kesäkuussa 2013 ja sen ensimmäinen osuus kestää vuoden.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös