AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla

Kirjoittaja: 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -hankkeen (1.3.2017–29.02.2020) tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja/tai työelämään sekä yrittäjiksi kehittämällä uusia, entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja samoin kuin maahanmuuttajatyötä tekevien verkostoyhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja. Hankkeen kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on toisilta oppimisen ja yhteisen kehittämistyön avulla edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeampaa siirtymistä koulutukseen ja työelämään sekä yrittäjyyteen.

Projektia koordinoi Turun kaupungin sivistystoimiala partnereinaan Siirtolaisuusinstituutin ohella Turun kaupungin kaupunkikehitysryhmä, Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Turun kristillinen opisto. Kansainvälisessä yhteistyössä ovat lisäksi mukana yhteistyökumppaneita Ruotsista ja Belgiasta.

Siirtolaisuusinstituutin tehtävänä on toteuttaa hankkeen tutkimus- ja arviointiosiot. Keväällä 2017 tuotettiin aluksi tietoa, jonka avulla hankkeen eri toimenpiteitä suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi. Hankkeen edetessä tutkimuksen tavoitteena on arvioida toimenpiteiden toimivuutta keväällä 2018 sekä projektin loppuvaiheessa syksyllä 2019 saavutettujen tulosten vaikuttavuutta.

Tutkimusjulkaisu ilmestyy Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa.

Projektin sivut.

1. Tutkimusraportti: ABOANOVA – maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös