Ung i Österbotten - Nuoret Pohjanmaalla 2016-2017

16.8.2017 Suomeksi/På Finska

En omfattande utredning om österbottniska ungdomars flyttningsbenägenhet är klar

Den österbottniska regionen har ett stort behov av kunnig och kompetent arbetskraft. För att upprätthålla en god konkurrenskraft krävs en medveten strategi, där regionen är attraktiv också för dagens och framtidens ungdomar.

Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland ger ut en utredning som kartlägger hur ungdomar i Österbotten och Mellersta Österbotten ser på framtiden. Varför flyttar man? Vem flyttar? Hur ser ungdomarna på den egna regionen? Kan studeranden från andra orter och länder tänka sig att stanna kvar efter studierna? Utredningen har gjorts i samarbete med projekt Ungdomsenkäten vid Åbo Akademi. Finansiärer och samarbetspartner för projektet är utvecklingsbolagen i Österbotten och Karlebyregionen (VASEK, KOSEK, Utvecklingsbolaget Concordia, Dynamo Närpes och Kristinestads Näringslivscentral) samt Migrationsinstitutet och Karleby stad.

Enkäten har besvarats av ca 4 300 ungdomar i tre olika ålderskategorier från elever i högstadieåldern till tredje stadiets studerande. Svaren omfattar ungdomar från alla österbottniska regioner, stad och landsbygd, finsk-, svensk- och engelskspråkiga, studeranden med bakgrund från annan ort samt österbottniska ungdomar som nu studerar utanför regionen.

Rapporten har gjorts av doktorand PM Patrik Söderberg och visar bland annat följande:

  • De vanligaste motiven till att flytta är möjligheten till arbete och studier, men också önskan att bo på en större ort.
  • Svenskspråkiga är mera benägna att stanna kvar i (och återvända till) regionen än finskspråkiga ungdomar, som har lägre tröskel för att flytta till andra orter i Finland
  • En majoritet av österbottniska studerande på annan ort tror att de inte kommer att återvända till regionen inom 10 år. Österbotten upplevs dock som en god uppväxtmiljö för barn och bland de som börjat fundera på att bilda familj känns det tryggt att kunna bo nära de egna föräldrarna.
  • Endast 5 % av studeranden från annan ort som studerar i Österbotten och Mellersta Österbotten planerar att bo kvar i regionen om 10 år.
  • Ungdomarna anser att regionen borde satsa på en mångsidig arbetsmarknad, på goda förbindelser, rikt fritidsutbud och öppen samhällskultur. Särskilt internationella studerande efterlyser praktikplatser för att komma in på arbetsmarknaden

Kontaktperson för projektet:

Projektledare Magnus Enlund, tel. 0445592447, magnus.enlund(at)utu.fi
Forskare Patrik Söderberg, tel. 0505424980, patrik.soderberg(at)abo.fi

Regionvisa kontaktpersoner:

Vasaregionen: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Utvecklingsdirektör Stefan Råback, 050 5902525
Syd-Österbotten: Kristinestads Näringslivscentral. VD Angelique Irjala 040 5693796
Jakobstadsregionen: Utvecklingsbolaget Concordia, VD Jarl Sundqvist 010 2397559
Karlebyregionen: Karlebynejdens utveckling Ab, VD Anne Pesola 044 7809097

Rapporten kan laddas ner elektroniskt på adressen:http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-18-isbn-978-952-7167-42-7-ung-i-osterbotten-nuoret-pohjanmaalla-2016-2017-migrationsinstitutet-2017.pdf

Laaja selvitys pohjalaisnuorten muuttohalukkuudesta on valmistunut

Pohjanmaalla on suuri tarve osaavalle ja pätevälle työvoimalle. Jotta alueen hyvä kilpailukyky säilyy, vaaditaan tietoista strategiaa, jonka mukaan seutu on houkutteleva myös tämän päivän ja tulevaisuuden nuorten mielestä.

Siirtolaisuusinstituutin Suomenruotsalainen yksikkö on julkaissut selvityksen, jossa kartoitetaan mitä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan nuoret ajattelevat tulevaisuudesta. Miksi muutetaan? Kuka muuttaa? Mitä nuoret ajattelevat omasta seudusta? Voisivatko muilta paikkakunnilta ja muista maista tulevat opiskelijat ajatella jäävänsä opiskelupaikkakunnalle opintojen jälkeen? Selvitys on tehty yhteistyössä Åbo Akademin Nuorisokysely-projektin kanssa. Hankkeen rahoittajina ja yhteistyökumppaneina ovat Pohjanmaan ja Kokkolan seudun kehitysyhtiöt (VASEK, KOSEK, Concordia, Dynamo ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus) sekä Siirtolaisuusinstituutti ja Kokkolan kaupunki. Kyselyyn vastasi noin 4 300 nuorta kolmesta eri ikäkategoriasta yläkoululaisista aina kolmannen asteen opiskelijoihin. Vastaajat olivat nuoria kaikilta pohjalaisseuduilta, kaupungista ja maalta, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä, muilta paikkakunnilta opiskelemaan tulleita sekä pohjalaisnuoria, jotka nyt opiskelevat seudun ulkopuolella.

Raportin on laatinut tohtorikoulutettava, VTM Patrik Söderberg. Raportissa esitellään muun muassa seuraavia tuloksia:

  • Työ- ja opiskelumahdollisuudet ovat tavallisimpia syitä muuttaa pois Pohjanmaalta, mutta myös opinnot sekä halu asua isommassa kaupungissa.
  • Ruotsinkieliset ovat taipuvaisempia pysymään seudulla (ja palaamaan seudulle) kuin suomenkieliset nuoret, joille kynnys muuttaa muualle Suomessa on matalampi.
  • Valtaosa pohjalaisista opiskelijoista muilla paikkakunnilla ajattelee, etteivät he tule palaamaan seudulle 10 vuoden sisällä. Pohjanmaata pidetään kuitenkin hyvänä paikkana kasvattaa lapsia, ja niille, jotka ovat jo ajatelleet perheen perustamista, tuntuu asuminen omien vanhempien lähellä turvalliselta.
  • Ainoastaan 5 % muualta Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle tulleista opiskelijoista suunnittelee asuvansa seudulla myös 10 vuoden päästä.
  • Nuoret ovat sitä mieltä, että seudulla pitäisi panostaa enemmän monipuolisiin työmarkkinoihin, mutta myös hyviin liikenneyhteyksiin, runsaaseen vapaa-ajan tarjontaan ja avoimeen kulttuuriin. Erityisesti kansainväliset opiskelijat peräänkuuluttavat harjoittelupaikkoja, jotta työmarkkinoille olisi helpompi päästä.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Projektinjohtaja Magnus Enlund, 044 559 2447, magnus.enlund(at)utu.fi
Tutkija Patrik Söderberg, 050 542 4980, patrik.soderberg(at)abo.fi

Alueelliset yhteyshenkilöt:

Vaasan seutu: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, kehitysjohtaja Stefan Råback, 050 590 2525
Suupohjan rannikkoseutu: Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, tj. Angelique Irjala, 040 569 3796
Pietarsaaren seutu: Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, tj. Jarl Sundqvist, 010 239 7559
Kokkolan seutu: Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, tj. Anne Pesola, 044 780 9097

Raportin voi ladata sähköisenä osoitteesta:http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-18-isbn-978-952-7167-42-7-ung-i-osterbotten-nuoret-pohjanmaalla-2016-2017-migrationsinstitutet-2017.pdf

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös