Määräaikainen tutkijan paikka Siirtolaisuusinstituutissa

7.5.2018
Etsimme määräaikaista erikoistutkijaa Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita (2018‒2021), jossa selvitetään Suomen kiristyneiden perheenyhdistämispolitiikkojen vaikutusta pakolaisten arjen turvallisuuden kokemuksiin. Nyt valittava tutkija tulee vastaamaan aineistonkeruusta ja sen analyysistä sekä tieteellisestä julkaisemisesta ja raportoinnista alahankkeessa, jossa tarkastellaan perheenyhdistämisen tiukennusten vaikutuksia pakolaisstatuksen saaneiden afganistanilaisten, irakilaisten ja somalialaisten keskuudessa. Tutkimukseen osallistuvien joukossa on myös alaikäisiä. Hanke on jo alkanut, ja tutkijavaihdos johtuu kyseisen tutkijan saamasta muusta rahoituksesta.

Tutkija tullaan palkkaamaan noin kahdeksi vuodeksi ja hänen toivotaan aloittavan 1.9.2018 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Toimipaikka tulee olemaan Siirtolaisuusinstituutissa Turussa, mutta osittain on mahdollista tehdä myös etätyötä. Aineisto tullaan keräämään Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Palkka määrittyy henkilön kokemuksen mukaan välille 3500‒3900 €/kk. Tehtävään on suunniteltu kahden kuukauden liikkuvuusjakso ulkomaille vuonna 2019.

Etsimämme henkilö on väitellyt tutkija, jolla on vahva osaaminen kenttätyöstä ja haastattelututkimuksesta, perheenyhdistämisen kontekstista, ylirajaisten perheiden tutkimuskentästä sekä kansainvälisestä julkaisemisesta. Edellytämme sujuvaa suomen ja englannin kielen hallintaa, muu kielitaito on eduksi. Meille on tärkeää, että nyt valittava henkilö sitoutuu hankkeeseen sen koko ajaksi. Arvostamme yhteistyökykyä ja hyviä sosiaalisia taitoja. Valittavan henkilön odotetaan osallistuvan myös muihin tutkimushankkeen yhteisiin tehtäviin sekä Siirtolaisuusinstituutin yleiseen toimintaan.

Vapaamuotoiset hakemukset, joihin liitetään Suomen Akatemian ohjeiden mukaiset CV ja julkaisuluettelo, pyydetään toimittamaan sähköpostitse 28.5.2018 mennessä osoitteeseen: krista.mielismaki-kettunen(a)utu.fi. Haastattelut pidetään torstaina 14.6.2018.

Tiedustelut:

Marja Tiilikainen, hankkeen johtaja: marja.tiilikainen(a)utu.fi / 040 684 3814
Johanna Leinonen, erikoistutkija: johanna.leinonen(a)utu.fi / 040 029 6909

Lisätietoa hankkeesta.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös