Konfliktien aiheuttamat diasporat globalisoituvassa maailmassa

28.11.2017
Pakkomuuttajien määrä kasvaa nopeasti koko maailmassa. Konfliktien pitkittynyt luonne Somalian ja Afganistanin kaltaisissa maissa merkitsee sitä, että uusia diasporayhteisöjä muodostuu jatkuvasti ja olemassa olevat yhteisöt laajenevat. Diasporayhteisöjen jäsenillä on siteitä useisiin maihin ja ihmiset, resurssit, ideat ja informaatio liikkuvat näiden maiden välillä.

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU ry) ja Siirtolaisuusinstituutin 4. joulukuuta kello 9.30–15.00 järjestämässä seminaarissa Diasporic Dislocations: Forced Migration in an Interconnected World pureudutaan pakolaisuuden synnyttämien diasporien dynamiikkaan. Miten viime vuosina lisääntynyt pakkomuutto on muokannut diasporayhteisöjä? Miten digitaalinen media vaikuttaa diasporayhteisöjen ja lähtömaan välisiin siteisiin? Millaisia yhteistyön muotoja kehittyy diasporayhteisöjen, järjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välille kansallisesti ja kansainvälisesti? Voidaanko puhua jopa transnationaalista kansalaisyhteiskunnasta?

Keynote-puheenvuorot kuullaan Dr. Idil Osmanilta Lontoon yliopistosta ja Dr. Nicholas Van Hearilta Oxfordin yliopistosta. Osman tarkastelee puheessaan, miten diasporayhteisöt osallistuvat lähtömaan – tässä tapauksessa Somalian – konfliktin uusintamiseen diasporisen median kautta. Van Hear puolestaan pohtii mahdollisuuksia luoda uudentyyppinen valtioiden rajat ylittävä järjestelmä Refugia, jota hallitsisivat pakolaiset ja siirtolaiset, ja joka yhdistäisi siirtolaisyhteisöjä maailmanlaajuisesti.

Pääpuheenvuorojen jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu, johon osallistuvat Osmanin ja Van Hearin lisäksi Abdulkadir Abdi Suomen Somalia-verkostosta, Élise Féron Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksesta, Claus Lindroos Ulkoasiainministeriöstä ja Welat Nehri Kurdiliitosta. Paneelin puheenjohtajana toimii Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger.

Seminaari pidetään Tieteiden talolla Helsingissä osoitteessa Kirkkokatu 6, sali 505. Seminaari on osa Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa Muuttoliikkeiden vuosisata -hanketta. Hankkeessa järjestetään kahdeksan monitieteistä asiantuntijatapaamista, joissa pureudutaan kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimuksen globaalisti tärkeisiin kiistakysymyksiin. Tapahtuma on englanninkielinen ja kaikille avoin.

Lisätietoja seminaarista (englanniksi).

 

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös