Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland

Inbjudan till publiceringstillfälle

Rapport om utlandsfinlandssvenskar

10.5.2019

Vasa Stadsbibliotek kl. 12–13.30

11.4.2019
Man har ofta lyft fram den finlandssvenska flyttningsrörelsen som en migrationsström som i första hand riktar sig mot Sverige. Att finlandssvenskarna också har andra destinationer för sin utflyttning, har ofta gått obemärkt förbi. I rapporten Inte bara Sverige lyfts fram också andra dimensioner på finlandssvensk emigration från Finland än den finlandssvenska emigrationen till Sverige. Fokus ligger på åren 2000-2017.

Rapporten presentas av forskare Kjell Herberts och som kommentatorer fungerar samhällsanalytiker Kaisa Kepsu från Tankesmedjan Magma samt landskapsdirektör Kaj Suomela från Österbottens förbund. VD Tuomas Martikainen från Migrationsinstitutet håller inledande ord.

Anmälning till publiceringstillfället, senast 6 maj 2019 (med tanke på kaffeserveringen, tillfället avgiftsfritt) till projektledare Magnus Enlund, magnus.enlund@utu.fi, 0445592447.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös