Inbjudan

27.11.2017
Välkommen på presentation av: Integration i projektform – En kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland

Torsdagen den 7 december 2017 kl.12.30-14 på Restaurang Botta, Museigatan 10, Helsingfors.

På många håll i Svenskfinland har man under årtionden engagerat sig för att främja invandrares integration i samhället. Olika slags projekt har genomförts av både myndigheter och tredje sektorns aktörer. I denna rapport sammanställs information om avslutade och pågående projekt till en första kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland.

Rapporten omfattar ett trettiotal projekt, samt intervjuer med nyckelpersoner i de olika regionerna för en bredare syn på integration som fenomen och på de insatser som gjorts på svenskt håll. Projektverksamheten har till stor del fokuserat på sysselsättnings- och utbildningsåtgärder, och i rapporten behandlas god praxis som identifierats i projekten. Samtidigt utgör kartläggningen en lägesrapport av vad som gjorts hittills och vilka områden framtida insatser kunde riktas till.

Kartläggningen har gjorts av FM Linda Bäckman.

Som kommentatorer fungerar riksdagsledamot Eva Biaudet, riksdagsledamot Peter Östman, riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta och konsultativ tjänsteman Anna Bruun.

Anmäl dig senast 4.12 till projektledare Magnus Enlund, tfn 044 559 2447, e-post magnus.enlund@utu.fi

Kartläggningen görs i samarbete med Svenska Finlands folkting.

 

Magnus Enlund Markus Österlund
Projektledare Folktingssekreterare
Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland Svenska Finlands folkting

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös