Pigga Keskitalo

 

Network Researcher

pigga.keskitalo@samiskhs.no
pigga.keskitalo@gmail.com

+358 (0)40 4197 175

 


Oppiarvo:

  • KT

Koulutus:

  • KT 2010, Lapin yliopisto
  • KL 2008, Lapin yliopisto
  • KM 1997, Lapin yliopisto

Nykyinen tutkimus:

  • Monikulttuurinen lapsuus Lapissa -tutkimus yhteistyössä KT Merja Paksuniemen kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, millaista on olla lapsi Suomen Lapissa. Tutkimusmenetelmät ovat monitieteisiä sisältäen arkistotutkimusta, haastattelua, kyselylomakeaineiston keräämistä ja dokumenttianalyysejä. Hankkeessamme tuotamme vertaisarvioituja artikkeleita kansallisissa ja kansainvälisissä tiedejulkaisuissa sekä suomenkielisen ja englanninkielisen kirjan. Tutkimushanke on pioneerityö. Lähestymme aihetta Pohjois-Suomessa asuvien monikulttuuristen, myös vähemmistökulttuureihin kuuluvien lasten elämää tutkimalla.

Keskeisimmät julkaisut:

  • P. Keskitalo, K. Määttä & S.Uusiautti (2013). Sámi Education. Hamburg: Peter Lang GmbH.
  • P. Keskitalo & K. Määttä (2012). (Eds.) Ulbmilin Sami pedagogihka ollašuhttin. Rovaniemi: Lapland University Press.
  • P. Keskitalo & K. Määttä (2011). Sámi pedagogihka iešvuo?at. Saamelaispedagogiikan perusteet. The Basics of Sámi Pedagogogy. Grunderna i Samisk Peadagogik. Rovaniemi: Lapland University Press.
  • Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Saamelaispedagogiikan aika. Yhteiskuntapolitiikka 1.

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top