Mari Kattilakoski

Maaseudun uudet toimijat.

Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia uudet asukkaat luovat maaseudun ja kylien kehittämiselle? Haluavatko ja pääsevätkö maallemuuttajat paikallisyhteisöjen jäseniksi ja alueensa kehittäjiksi? Tutkimuksessa etsitään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin tarkastelemalla Keski-Pohjanmaalle suuntautunutta maallemuuttoa, muuttajien sosiaalisten verkostojen ja paikkaidentiteetin rakentumista sekä toimijuutta paikallisissa yhteisöissä ja kehittämisverkostoissa.

Subscribe to RSS - Mari Kattilakoski

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top