Lotta Wecktröm

Suomalaisuus on kuin vahakangas.

FT Lotta Weckström on haastatellut Ruotsissa kasvaneita kaupunkilaisnuoria, jotka arastelematta kertovat kipeistäkin tunteistaan, valtasuhteistaan ja arkipäivästään. Nuorten oman äänen kautta suomalaisuus muuttuu kaleidoskoopiksi tai vahakankaaksi.

Subscribe to RSS - Lotta Wecktröm

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top